Dujų kokybė

Individuali erdvė

Avarinė tarnyba

DRUSKININKAI MAŽEIKIAI
   1804 8 615 77004

GAMTINIŲ DUJŲ KOKYBĖ MAŽEIKIŲ DUJŲ APSKAITOS STOTYJE

  

Pavadinimas

Data

2021 m. sausio  mėn.gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2021-02-03 atsisiųsti

2021 m. vasario  mėn.gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2021-03-03 atsisiųsti

2021 m.  kovo  mėn.gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2021-04-02 atsisiųsti

2021 m.  balandžio  mėn.gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2021-05-04 atsisiųsti

2021 m.  gegužės  mėn.gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2021-06-02 atsisiųsti

2021 m.  birželio  mėn.gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2021-07-02 atsisiųsti

2021 m.  liepos  mėn.gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2021-08-03 atsisiųsti

2021 m.  rugpjūčio  mėn.gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2021-09-03 atsisiųsti

2021 m.  rugsėjo  mėn.gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2021-10-05 atsisiųsti

2021 m.  spalio  mėn.gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2021-11-04 atsisiųsti

2021 m.  lapkričio  mėn.gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje

2021-12-04 atsisiųsti

 

2021 M. GRUODŽIO MĖNESIO

GAMTINIŲ DUJŲ VIRŠUTINIS ŠILUMINGUMAS MAŽEIKIŲ DUJŲ APSKAITOS STOTYJE

  

2021 m.

gruodžio mėn.

Viršutinis šilumingumas kWh/m3

Perskaičiavimo
 koeficientas

 
 

 0 C˚ matavimo  temperatūra

 20 C˚matavimo temperatūra*

1

11,2762

10,5012

1,0738

2

11,2905

10.5145

1.0738

3

11,3040

10,5271

1,0738

4

11,3059

10,5289

1,0738

5

11,3061

10,5291

1,0738

6

11,4567

10,6693

1,0738

7

11,5699

10,7747

1,0738

 Vidurkis 11,3585

10,5778

 
* Viršutinio dujų šilumingumo vertės nurodytos esant norminėms sąlygoms: +25 °C degimo temperatūrai, +20 °C matavimo temperatūrai ir 101.325 kPa absoliutiniam slėgiui bei esant sausoms dujoms.
 
Lentelėje nurodytų dujų kokybės parametrų reikšmių perskaičiavimas į kitokias normines sąlygas yra atliekamas vadovaujantis standarto LST EN ISO 13443 reikalavimais. 
 

Sąvokos

 

Šilumingumas - šilumos kiekis, išsiskiriantis sudegus 1 kg skystojo arba kietojo kuro arba 1 m3 degiųjų dujų (šaltinis, Chemijos terminų aiškinamasis žodynas).
 
Viršutinis šilumingumas – šilumos (energijos) kiekis, gaunamas visiškai sudegus, esant pastoviam slėgiui, vienam kubiniam metrui gamtinių dujų ore, kai visi degimo metu išsiskyrę produktai atvėsta iki nustatytos pradinės reagentų temperatūros ir yra dujinės būsenos, išskyrus degimo metu susidariusį vandenį. Į šilumos kiekį įskaičiuojama ir šiluma, kuri išsiskiria kondensuojantis degimo produktuose esančiam vandens garui (šaltinis, standartas LST EN ISO 6976:2004).
 
 Dujų kokybė_archyvas 2020 m.
 
 Dujų kokybė_archyvas 2015, 2016, 2017,2018, 2019 m.