Dujų kokybė

Individuali erdvė

Avarinė tarnyba

DRUSKININKAI MAŽEIKIAI
   1804 8 615 77004

GAMTINIŲ DUJŲ KOKYBĖ MAŽEIKIŲ DUJŲ APSKAITOS STOTYJE

  

Pavadinimas

Data

 2020 m.  sausio mėn. gamtinių dujų viršutinis šiluminingumas Mažeikių dujų stotyje 2020-02-05 atsisiųsti


2020 M.  VASARIO MĖNESIO

GAMTINIŲ DUJŲ VIRŠUTINIS ŠILUMINGUMAS MAŽEIKIŲ DUJŲ APSKAITOS STOTYJE 

 

2020 m. 

vasario mėn.

Viršutinis šilumingumas kWh/m3

Perskaičiavimo
 koeficientas

 0 C˚ matavimo  temperatūra

 20 C˚matavimo temperatūra*

1

11,6275

10,8284

1,0738

2

11,8345

11,0211

1,0738

3

11,8526

11,0380

1,0738

4

11,5053

10,7146

1,0738

5

11,8179

11,0057

1,0738

6

11,8528

11,0382

1,0738

7

11,7126

10,9076

1,0738

8

11,8348

11,0214

1,0738

9

11,7875

10,9774

1,0738

10

11,7425

10,9355

1,0738

11

11,3708

10,5893

1,0738

12

11,7814

10,9717

1,0738

13

11,8013

10,9902

1,0738

14

11,7857

10,9757

1,0738

15

11,8036

10,9924

1,0738

16

11,7285

10,9224

1,0738

17

11,5383

10,7453

1,0738

18

11,8337

11,0204

1,0738

19

11,8208

11,0084

1,0738

20

11,8080

10,9965

1,0738

21

11,8159

11,0038

1,0738

22

11,8171

11,0049

1,0738

23

11,8228

11,0102

1,0738

24

11,8215

11,0090

1,0738

25

11,7983

10,9874

1,0738

26

11,8000

10,9890

1,0738

Vidurkis

11,7583

10,9502

-

 
* Viršutinio dujų šilumingumo vertės nurodytos esant norminėms sąlygoms: +25 °C degimo temperatūrai, +20 °C matavimo temperatūrai ir 101.325 kPa absoliutiniam slėgiui bei esant sausoms dujoms.
 
Lentelėje nurodytų dujų kokybės parametrų reikšmių perskaičiavimas į kitokias normines sąlygas yra atliekamas vadovaujantis standarto LST EN ISO 13443 reikalavimais. 
 

Sąvokos

 

Šilumingumas - šilumos kiekis, išsiskiriantis sudegus 1 kg skystojo arba kietojo kuro arba 1 m3 degiųjų dujų (šaltinis, Chemijos terminų aiškinamasis žodynas).
 
Viršutinis šilumingumas – šilumos (energijos) kiekis, gaunamas visiškai sudegus, esant pastoviam slėgiui, vienam kubiniam metrui gamtinių dujų ore, kai visi degimo metu išsiskyrę produktai atvėsta iki nustatytos pradinės reagentų temperatūros ir yra dujinės būsenos, išskyrus degimo metu susidariusį vandenį. Į šilumos kiekį įskaičiuojama ir šiluma, kuri išsiskiria kondensuojantis degimo produktuose esančiam vandens garui (šaltinis, standartas LST EN ISO 6976:2004).
 
 
Dujų kokybė_archyvas 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 m.