Archyvas 2014 Druskininkai

Individuali erdvė

Avarinė tarnyba

DRUSKININKAI MAŽEIKIAI
   1804 8 615 77004

2013 m. lapkričio 29 d.

 

Nuo 2014 m. sausio 1 d. keičiasi UAB "Intergas" gamtinių dujų skirstymo paslaugų kainos

 

 

Komisija 2013 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. O3-719 patvirtino gamtinių dujų skirstymo kainas galiosiančias nuo 2014 m. sausio 1 d.

 
SKIRSTYMO PASLAUGŲ KAINOS:
 
- Pastovioji kainos dalis, Lt(Eur)/tūkst. m3/para/metai (be PVM)
 
Sistemos naudotojo  grupė  Sistemos naudotojams, prijungtiems prie UAB „Intergas“ dujų sistemos, neprijungtos prie AB „Amber Grid“ perdavimo sistemos
Eur Lt
Žemo slėgio ( P ≤ 10 bar) 35.530,17 122.678,58
Vidutinio slėgio (10 bar > P ≥ 16 bar) 3.936,86 13.593,18
Aukšto slėgio (P > 16 bar) 3.681,84 12.712,64

 

- Kintamoji kainų dalis: 

- Kintamoji kainos dalis (žemo slėgio skirstymo sistemos), Lt(Eur)/tūkst. m3 (be PVM)

 

Sistemos naudotojo grupė Sistemos naudotojo grupė Sistemos naudotojams, prijungtiems prie UAB „Intergas“ dujų sistemos, neprijungtos prie AB „Amber Grid“ perdavimo sistemos
Eur Lt
1 Q ≤ 500 m3 77,37 267.16
2 500  < Q ≤ 20 tūkst. m3 57,57 198,77
3 20 tūkst. m3 < Q ≤ 0,1 mln. m3 52,48 181,20
4 0,1 mln. m3 < Q  ≤ 1 mln. m3 31,76 109,66
5 1 mln. m3 < Q ≤ 5 mln. m3 106,40 367,37
6 5 mln. m3 < Q ≤ 15 mln. m3 - -
7 > 15 mln. m3 - -

 

- Kintamoji kainos dalis (vidutinio slėgio skirstymo sistemos), Lt(Eur)/tūkst. m3 (be PVM)

 

Sistemos naudotojo grupė Sistemos naudotojo grupė Sistemos naudotojams, prijungtiems prie UAB „Intergas“ dujų sistemos, neprijungtos prie AB „Amber Grid“ perdavimo sistemos
Eur Lt
1 Q ≤ 500 m3 -
2 500  < Q ≤ 20 tūkst. m3 - -
3 20 tūkst. m3 < Q ≤ 0,1 mln. m3 -
4 0,1 mln. m3 < Q  ≤ 1 mln. m3 51,17 176,67
5 1 mln. m3 < Q ≤ 5 mln. m3  - -
6 5 mln. m3 < Q ≤ 15 mln. m3 12,79 44,16
7 > 15 mln. m3  - -

 

- Kintamoji kainos dalis (aukšto slėgio skirstymo sistemos), Lt(Eur)/tūkst. m3 (be PVM)

 

Sistemos naudotojo grupė Sistemos naudotojo grupė Sistemos naudotojams, prijungtiems prie UAB „Intergas“ dujų sistemos, neprijungtos prie AB „Amber Grid“ perdavimo sistemos
Eur Lt
1 Q ≤ 500 m3  - -
2 500  < Q ≤ 20 tūkst. m3  - -
3 20 tūkst. m3 < Q ≤ 0,1 mln. m3  - -
4 0,1 mln. m3 < Q  ≤ 1 mln. m3 - -
5 1 mln. m3 < Q ≤ 5 mln. m3 -
6 5 mln. m3 < Q ≤ 15 mln. m3 - -
7 > 15 mln. m3 1,96 6,78

 

 

- Gamtinių dujų skirstymo paslaugų kainos už papildomus suderintus pajėgumus sistemos naudotojams:

 

- prisijungusiems prie UAB „Intergas“ žemo slėgio (P ≤ 10 bar) dujų sistemos, Lt(Eur)/tūkst. m3/para (be PVM)

 

Laikotarpis Sistemos naudotojams, prijungtiems prie UAB „Intergas“ dujų sistemos, neprijungtos prie AB „Amber Grid“ perdavimo sistemos
Eur Lt
Šiltasis metų periodas (birželis, liepa, rugpjūtis) 77,87 268,88
Pereinamasis metų periodas (balandis, gegužė, rugsėjis, spalis) 165,48 571,38
Šaltasis metų periodas (sausis, vasaris, kovas, lapkritis, gruodis) 324,15 1.119,23

 

 

- prisijungusiems prie UAB „Intergas“ vidutinio slėgio (10 bar > P ≥ 16 bar) dujų sistemos, Lt(Eur)/tūkst. m3/para (be PVM)

 

Laikotarpis Sistemos naudotojams, prijungtiems prie UAB „Intergas“ dujų sistemos, neprijungtos prie AB „Amber Grid“ perdavimo sistemos
Eur Lt
Šiltasis metų periodas (birželis, liepa, rugpjūtis) 8,63 29,79
Pereinamasis metų periodas (balandis, gegužė, rugsėjis, spalis) 18,34 63,31
Šaltasis metų periodas (sausis, vasaris, kovas, lapkritis, gruodis) 35,92 124,01

 

- prisijungusiems prie UAB „Intergas“ aukšto slėgio (P > 16 bar) dujų sistemos, Lt(Eur)/tūkst. m3/para (be PVM)

 

Laikotarpis Sistemos naudotojams, prijungtiems prie UAB „Intergas“ dujų sistemos, neprijungtos prie AB „Amber Grid“ perdavimo sistemos
Eur Lt
Šiltasis metų periodas (birželis, liepa, rugpjūtis) 8,07 27,86
Pereinamasis metų periodas (balandis, gegužė, rugsėjis, spalis) 17,15 59,21
Šaltasis metų periodas (sausis, vasaris, kovas, lapkritis, gruodis) 33,59 115,98

 

- Gamtinių dujų skirstymo paslaugų kainos už papildomus nesuderintus pajėgumus, Lt(Eur)/tūkst. m3/para (be PVM):

 

Sistemos naudotojo grupė Sistemos naudotojams, prijungtiems prie UAB „Intergas“ dujų sistemos, neprijungtos prie AB „Amber Grid“ perdavimo sistemos
Eur Lt
Žemo slėgio ( P ≤ 10 bar ) 973,43 3.361,06
Vidutinio slėgio (10 bar > P ≥ 16 bar) 107,86 372,42
Aukšto slėgio (P > 16 bar) 100,87 348,29

 

 - Gamtinių dujų skirstymo paslaugų kainos už papildomus suderintus, bet nepanaudotus,  pajėgumus sistemos naudotojams:
 
- prisijungusiems prie UAB „Intergas“ žemo slėgio (≤ 10 bar) dujų sistemos, Lt(Eur)/tūkst. m3/para (be PVM):

 

Laikotarpis Sistemos naudotojams, prijungtiems prie UAB „Intergas“ dujų sistemos, neprijungtos prie AB „Amber Grid“ perdavimo sistemos
Eur Lt
Šiltasis metų periodas (birželis, liepa, rugpjūtis) 7,79 26,89
Pereinamasis metų periodas (balandis, gegužė, rugsėjis, spalis) 16,55 57,14
Šaltasis metų periodas (sausis, vasaris, kovas, lapkritis, gruodis) 32,41 111,92

 

- prisijungusiems prie UAB „Intergas“ vidutinio slėgio (10 bar > P ≥ 16 bar) dujų sistemos, Lt(Eur)/tūkst. m3/para (be PVM):

 

Laikotarpis Sistemos naudotojams, prijungtiems prie UAB „Intergas“ dujų sistemos, neprijungtos prie AB „Amber Grid“ perdavimo sistemos
Eur Lt
Šiltasis metų periodas (birželis, liepa, rugpjūtis) 0,86 2,98
Pereinamasis metų periodas (balandis, gegužė, rugsėjis, spalis) 1,83 6,33
Šaltasis metų periodas (sausis, vasaris, kovas, lapkritis, gruodis) 3,59 12,40

 

 

- prisijungusiems prie UAB „Intergas“ aukšto slėgio (P > 16 bar) dujų sistemos, Lt(Eur)/tūkst. m3/para (be PVM):

 

Laikotarpis
Sistemos naudotojams, prijungtiems prie UAB „Intergas“ dujų sistemos, neprijungtos prie AB „Amber Grid“ perdavimo sistemos
Eur Lt
Šiltasis metų periodas (birželis, liepa, rugpjūtis) 0,81 2.79
Pereinamasis metų periodas (balandis, gegužė, rugsėjis, spalis) 1,71 5.92
Šaltasis metų periodas (sausis, vasaris, kovas, lapkritis, gruodis) 3,36 11.60

 

Šaltinis:

VKEKK

 

2013 m. lapkričio 27 d.

 

Gamtinių dujų tiekimo kaina NEBUITINIAMS vartotojams nuo 2014 m. sausio 1 d. - 9,37(2,71) Lt(Eur)/tūkst. m3 (be PVM).

 

2013 m. lapkričio 11 d.

 

 

Nustatyta UAB „Intergas“ gamtinių dujų skirstymo kainos viršutinė riba 2014 metams

 
 
Įvertinus UAB „Intergas“ pateiktus faktinius bei prognozuojamus 2013 metais skirstomų dujų kiekius ir sąnaudas, prognozuojamas 2013 metų ir 2014 metų gamtinių dujų įsigijimo kainas, ekonomiškai pagrįsto turto vertės pasikeitimą 2013 metais, Komisija pakoregavo gamtinių dujų skirstymo kainos viršutinę ribą, galiosiančią nuo 2014 m. sausio 1 d.
 

UAB „Intergas“ gamtinių dujų skirstymo kainos viršutinė riba 2013–2014 metais (be PVM)

 

 

Įmonė

 

 

Skirstymo kainos viršutinė riba 2013 metais tūkst. m³

 

 

Skirstymo kainos viršutinė riba 2014 metais tūkst. m³

 

Eur

Lt

Eur

Lt

UAB „Intergas“

 23,90 

82,52 

23,76

82,04

 
Komisija gamtinių dujų skirstymo įmonėms skirstymo kainų viršutines ribas nustato 5 metų reguliavimo periodui. Reguliuojamų kainų viršutinės ribos Komisijos sprendimu gali būti koreguojamos pasikeitus infliacijos lygiui, importuojamų (atgabenamų) dujų kainoms, mokesčiams, dujų kiekiui, dujų įmonėms įgyvendinus su Komisija suderintas investicijas ir t. t., tačiau ne dažniau kaip kartą per metus.  UAB „Intergas“ skirstymo kainos viršutinė riba mažėja dėl sumažėjusių sąnaudų technologinėms reikmėms, mažesnės investicijų grąžos ir gautų pajamų už trumpalaikius pajėgumus.  UAB „Intergas“ skirsto gamtines dujas Druskininkų savivaldybėje ir Mažeikių rajone.